Skróty klawiaturowe na Chromebooku

Chromebook Keyboard Shortcuts
Alt + [ Split current app to the left side of the screen. Alt + ] Podziel bieżącą aplikację na prawą stronę ekranu. Alt + = Zmaksymalizuj bieżące okno. Alt + – Zminimalizuj bieżące okno. Ctrl + Shift + W Zamknij bieżące okno. Ctrl + Shift + T Ponownie otwórz ostatnią zamkniętą kartę lub okno. Biurko Shift + Wyszukaj + = Utwórz nowe biurko. Wyszukaj + [ Switch to the desk on the left. Search + ] Przełącz się na biurko po prawej. Shift + Wyszukaj + [desk number 1-8] Przełącz się na biurko 1-8. Wyszukaj + Alt + M Przenieś okno między ekranami (gdy Chromebook jest podłączony do monitora). Shift + Wyszukaj + [ Move the active window to the desk on the left. Shift + Search + ] Przenieś aktywne okno na biurko po prawej stronie. Shift + Wyszukaj + A Przenieś okno na wszystkie biurka. Alt + pełny ekran Zamień monitor główny. Aplikacje Alt + 1 do Alt + 8 Otwórz aplikacje 1-8 na półce. Alt + 9 Otwiera ostatnią aplikację na półce. Alt + Tab Przełącz się na ostatnio otwartą aplikację. Przytrzymaj Alt i naciśnij Tab Przeglądaj otwarte aplikacje i przeglądaj je. Aplikacja Pliki Alt + Shift + M Otwórz aplikację Pliki. Ctrl + . Pokaż ukryte pliki w aplikacji Pliki. Wybierz Plik, a następnie naciśnij spację Wyświetl podgląd pliku. Ctrl + E Stwórz nowy folder. Ctrl + Enter Zmień nazwę pliku lub folderu. Alt + Backspace Usuń elementy. Szybki panel/Launcher Shift + Alt + S Otwórz szybki panel. Shift + Alt + N Zobacz powiadomienia. Szukaj Otwórz/zamknij program uruchamiający. Shift + Wyszukaj Otwórz/zamknij program uruchamiający na pełnym ekranie. Wyświetlacz Ctrl + Shift + + Zwiększ rozdzielczość ekranu. Ctrl + Shift + – Zmniejsz rozdzielczość ekranu. Ctrl + Shift + 0 Zresetuj rozdzielczość ekranu. Shift + Ctrl + Odśwież Obróć ekran o 90 stopni. Zrzuty ekranu Ctrl + Pokaż okna Zrób zrzut ekranu całego ekranu. Ctrl + Shift + pokaż okna Zrób częściowy zrzut ekranu wybranego regionu. Przycisk zasilania + zmniejszanie głośności Zrób zrzut ekranu na tabletach. Monitor zewnętrzny Ctrl + pełny ekran Przełącz tryby monitora zewnętrznego. Ctrl + Alt + . Przełącz na następnego użytkownika. Ctrl + Alt + , Przełącz na poprzedniego użytkownika. Uśpij i zaloguj się Wyszukaj + L Ekran blokady. Ctrl + Shift + Q (dwa razy) Wyloguj się z konta Google. Shift + Wyszukaj + L Przełącz urządzenie w tryb uśpienia. Edycja tekstu Ctrl + C Kopiuj. Ctrl + X Skaleczenie. Ctrl + V Pasta. Ctrl + Shift + V Wklej bez formatowania jako zwykły tekst. Wyszukaj + V Otwieraj i przeglądaj elementy schowka. Ctrl + Z Cofnij ostatnią czynność. Shift + Ctrl + Z Ponów ostatnią czynność. Wyszukaj + Alt Włącz lub wyłącz Caps Lock. Wybór tekstu Ctrl + A Zaznacz wszystko na stronie. Ctrl + L lub Alt + D Wybierz zawartość w pasku adresu/pasku adresu Focus. Ctrl + Shift + → Wybierz następne słowo. Ctrl + Shift + Wybierz poprzednie słowo. Shift + Wyszukaj + → Zaznacz cały tekst do końca wiersza. Shift + Wyszukaj + ← Zaznacz cały tekst do początku wiersza. Ctrl + → Przejdź do końca następnego słowa. Ctrl + Przejdź na początek poprzedniego słowa. Szukaj + → Idź na koniec linii. Wyszukaj + ← Przejdź na początek wiersza. Ctrl + Wyszukaj + → Przejdź na koniec dokumentu. Ctrl + Wyszukaj + ← Przejdź na początek dokumentu. Ctrl + Wyszukaj + ← Przejdź na początek dokumentu. Alt + Backspace lub Wyszukaj + Backspace Usuń następną literę. Ctrl + Backspace Usuń poprzednie słowo. Ctrl + Alt + Backspace Usuń następne słowo. Klawiatura i język Alt + zwiększenie jasności Zwiększ podświetlenie klawiatury. Alt + jasność w dół Zmniejsz podświetlenie klawiatury. Ctrl + spacja Przełącz na poprzedni język klawiatury. Shift + Ctrl + Spacja Przełączaj się między językami klawiatury. Wyszukaj + Shift + spacja Otwórz selektor emotikonów. Alt + kliknięcie Kliknij prawym przyciskiem myszy. Przytrzymaj wyszukiwanie + preferowana funkcja Przełącz zachowanie klawisza w górnym wierszu. Dostępność Ctrl + Alt + Z Włącz lub wyłącz ChromeVox. Wyszukaj + Ctrl + H Włącz lub wyłącz tryb wysokiego kontrastu. Wyszukaj + Ctrl + M Powiększ cały ekran. Wyszukaj + Ctrl + D Powiększ część ekranu/włącz lub wyłącz zadokowaną lupę. Ctrl + Wyszukaj + 7 Włącz lub wyłącz przeglądanie przy użyciu kursora. Shift + Alt + L Podświetl przycisk uruchamiający na półce. Shift + Alt + L, a następnie Tab (lub)
→ Zaznacz następny przedmiot na półce. Shift + Alt + L, a następnie Shift + Tab (lub) ← Zaznacz poprzednie pozycje na półce. Shift + Alt + L, potem spacja (lub) Enter Otwórz podświetlony przycisk na półce. Wyszukaj + Shift + zwiększ głośność Otwórz menu prawego przycisku myszy dla podświetlonego elementu. Różne skróty Wyszukaj + A Otwórz Asystenta Google. Wyszukaj + Esc Otwórz Menedżera zadań. Ctrl + Alt + Shift + Odśwież Zrób beczkę. Pomoc Ctrl + / Otwiera okno pomocy Chromebooka. Ctrl + Alt + / Wyświetl wszystkie skróty klawiszowe Chrome OS. Ctrl + Wyszukaj + Esc Otwórz aplikację Diagnostyka.
Czytać  Skróty klawiszowe Audacity