Jak zarządzać Git w Emacsie za pomocą Magit

Emacs Magit 00 Featured Image

Git to genialne narzędzie. Upraszcza proces kontroli wersji i umożliwia użytkownikom łatwe udostępnianie i współdzielenie kodu. Git jest również niezależny od systemu i treści. Oznacza to, że może działać na dowolnej platformie, co czyni go bardzo przydatnym i poszukiwanym narzędziem zarówno dla programistów, jak i zwykłych użytkowników.

Jednym z problemów z Git jest jednak to, że wymaga użycia narzędzia wiersza poleceń, aby w pełni korzystać z jego funkcji. Oznacza to, że aby korzystać z Gita, musisz nauczyć się szeregu poleceń, które są dla niego specyficzne. Jednakże, jeśli używasz Emacsa, może być lepszy sposób.

Magit jest potężnym interfejsem dla Gita w Emacsie. Pozwala łatwo i bezproblemowo używać Git w Emacs do tworzenia, manipulowania i zapisywania repozytoriów Git za pomocą prostych skrótów klawiszowych Emacs. Co więcej, Magit automatycznie dostosowuje istniejące repozytoria Git za pośrednictwem swojego interfejsu. Oznacza to, że możesz zainstalować Magit już teraz i natychmiast użyć go do zarządzania kontrolą wersji.

Jak działa Magit

Magit jest w swej istocie a porcelana dla Gita w Emacsie. Zachowuje się jak program kontenera, który tłumaczy różne funkcje Git na skróty klawiszowe lub wskazówki wizualne. Oznacza to, że Magit pozwala użytkownikowi z niewielkim lub zerowym doświadczeniem w korzystaniu z Git, aby prawidłowo używać go do kontroli wersji.

Emacs Magit 04 Próbka Magit Commit

Instalowanie Magita

Wiedząc o tym, dodanie Magita do klienta Emacsa jest niezwykle łatwe. W tej chwili Magit jest dostępny w repozytorium MELPA jako pakiet. Oznacza to, że aby go zainstalować, musisz najpierw powiedzieć Emacsowi, aby spojrzał na to repozytorium. Aby to zrobić, możesz dodać następujący kod Lisp do swojego pliku init.el:

Stamtąd możesz nacisnąć Alt + X następnie wpisz „zainstaluj pakiet”. Spowoduje to wyświetlenie małego monitu, w którym możesz wpisać nazwę pakietu Emacsa, który chcesz zainstalować. W takim przypadku należy wpisać „magit” i nacisnąć Wchodzić. To z kolei pobierze kod źródłowy Magit, a następnie skompiluje i zainstaluje go dla Ciebie.

Emacs Magit 05 Magit zainstalowany

Korzystanie z Magita

Korzystanie z Magita jest stosunkowo proste. Jednym z najważniejszych skrótów klawiszowych, których będziesz z nim używać, jest klawisz kontrolny + Xnastępnie G.

Spowoduje to otwarcie ekranu statusu Magit i wyświetlenie bieżących zmian statusu dla konkretnego repozytorium. Na przykład mogę to nacisnąć klawisz kontrolny + Xnastępnie G w repozytorium i wyświetli najnowszy status, a także niektóre z ostatnio wprowadzonych przeze mnie zatwierdzeń.

Emacs Magit 06 Katalog Git

Dodawanie i zatwierdzanie plików

Jedną z kluczowych cech Magit jest to, że aktywnie przegląda wszystkie pliki w bieżącym repozytorium Git. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych metod Git, możesz łatwo dodawać nieśledzone pliki do kontroli wersji. Na przykład mogę nacisnąć klawisz kontrolny + Xnastępnie G aby wyświetlić zmiany, które wprowadziłem w bieżącym repozytorium.

Emacs Magit 10 Unstage Pliki Git

Co więcej, robienie tego w ten sposób umożliwia przeglądanie i wybieranie tylko tych plików, które chcesz dodać lub zatwierdzić. Na przykład, jeśli masz dwa nowe pliki i chcesz dodać tylko jeden z nich. Możesz łatwo wybrać żądany plik i nacisnąć S wystawić go w Magit. Jest to podobne do robienia a git stage ./file w wierszu poleceń.

Emacs Magit 11 Częściowe etapowe pliki Git

Gdy plik znajduje się w poczekalni, możesz teraz zatwierdzić te zmiany w systemie plików Git. Aby to zrobić, możesz po prostu nacisnąć C dwukrotnie, aby powiedzieć Magitowi, że chcesz zatwierdzić wprowadzone zmiany w Git. Spowoduje to wyświetlenie bufora wiadomości o zatwierdzeniu, w którym możesz wpisać krótkie podsumowanie swojego zatwierdzenia. Stamtąd możesz nacisnąć klawisz kontrolny + C dwa razy, aby zapisać swoje zobowiązanie.

Emacs Magit 12 Przykładowe zatwierdzenie Git

Tworzenie nowego repozytorium Git

Jednak funkcje Magit nie ograniczają się tylko do istniejących repozytoriów Git. Dzięki temu możliwe jest również stworzenie nowego repozytorium od podstaw za pomocą tego programu.

Czytać  Jak naprawić problem z dźwiękiem pękania gier Steam w systemie Linux

Na przykład możesz otworzyć katalog inny niż Git, naciskając klawisz kontrolny + Xnastępnie D i wpisując ścieżkę tego katalogu. To powie Emacsowi, aby załadował ten konkretny folder jako bufor Dired.

Emacs Magit 07 Zwykły katalog

Po zakończeniu możesz nacisnąć klawisz kontrolny + Xnastępnie G uruchomić Magita. To powie programowi, aby szukał istniejących plików Git w bieżącym katalogu. Możesz nacisnąć Wchodzić tutaj, aby wymusić na programie utworzenie nowego repozytorium w bieżącym folderze.

Emacs Magit 08 Utwórz nowe repozytorium Git

Stamtąd Magit wygeneruje ekran stanu, który wyświetli wszystkie pliki w bieżącym katalogu. Następnie możesz nacisnąć S w nagłówku „Nieśledzone pliki” i C aby dodać i zatwierdzić te pliki w systemie plików Git.

Emacs Magit 09 Nowe puste repozytorium Git

Tworzenie i przełączanie gałęzi Git

Kolejną genialną cechą Magit jest możliwość manipulowania gałęziami Git. Oznacza to, że możesz łatwo tworzyć i przenosić się między gałęziami repozytorium z poziomu programu.

Podobnie jak w przypadku powyższych poleceń, możesz uzyskać dostęp do tej funkcji, naciskając klawisz kontrolny + Xnastępnie G. Następnie możesz nacisnąć B aby powiedzieć Magitowi, że chcesz uzyskać dostęp do jego funkcji Branch.

Funkcja oddziału Emacs Magit 13

Z tego miejsca możesz wykonać wiele funkcji Git związanych z gałęziami. Na przykład mogę nacisnąć N powiedzieć Magitowi, aby utworzył nową gałąź dla bieżącego repozytorium. Następnie zapyta mnie, skąd ma zaczynać się gałąź, a także o krótką nazwę.

Emacs Magit 14 Gałąź Git Od

W moim przypadku będzie to pierwsza gałąź, którą zrobię dla tego repozytorium. W związku z tym mogę po prostu nacisnąć Wchodzić na pierwsze pytanie i podaj „Oddział-1” jako nazwę.

Emacs Magit 15 Nazwa gałęzi Git

Po zakończeniu możesz teraz przełączyć się na właśnie utworzoną gałąź. Aby to zrobić, możesz nacisnąć klawisz kontrolny + Xnastępnie G aby wyświetlić ekran statusu i naciśnij B aby otworzyć funkcję Oddział.

Następnie możesz nacisnąć B ponownie, aby powiedzieć Magitowi, że chcesz przejść do innej gałęzi Git. W moim przypadku wpiszę nazwę „Branch-1”, aby przejść do utworzonej przeze mnie gałęzi.

Emacs Magit 16 Nowa gałąź Git

Od tego momentu pracujesz teraz nad inną gałęzią Git. W związku z tym możesz również użyć funkcji dodawania i zatwierdzania omówionych powyżej, aby wprowadzać zmiany specyficzne dla gałęzi w swoim repozytorium.

Emacs Magit 17 Zatwierdzenie nowego oddziału

Pchanie i ciągnięcie z pilota Git

Inną funkcją, której możesz użyć w Magit, jest możliwość komunikowania się z internetowym serwerem Git. W związku z tym program umożliwia zarówno pchanie, jak i ściąganie z określonego pilota Git. Może to być niezwykle przydatne, jeśli używasz Git do wspólnego projektu z innymi osobami.

Emacs Magit 18 Przykładowe zdalne repozytorium

Dodanie nowego pilota online do lokalnego repozytorium jest stosunkowo proste. Aby to zrobić, musisz najpierw nacisnąć klawisz kontrolny + Xnastępnie G aby wyświetlić ekran stanu. Stamtąd musisz nacisnąć Zmiana + M aby otworzyć funkcję Dodaj Magita.

Emacs Magit 19 Git Dodaj funkcję

Po zakończeniu możesz nacisnąć A aby dodać nowego pilota Git. Magit poprosi następnie o nazwę i adres URL pilota, który chcesz dodać. W moim przypadku użyję mojego konta Github, aby połączyć moje lokalne repozytorium z internetowym.

Emacs Magit 20 Remote Link

Dzięki temu możesz teraz wykonać wstępne wypychanie do swojego repozytorium online. Aby to zrobić, musisz wrócić do ekranu statusu i nacisnąć Zmiana + P. Spowoduje to wywołanie funkcji Magit Push i możesz nacisnąć P tutaj, aby umieścić aktualne drzewo Git w trybie online.

Funkcja Push Emacs Magit 21

Z drugiej strony możliwe jest również pobranie wszystkich ostatnich zmian w zdalnym repozytorium. Podobny do git pullmożesz również użyć Magit do pobrania aktualizacji dla określonej gałęzi i repozytorium.

Czytać  Jak utworzyć Honeypot SSH, aby złapać hakerów na serwerze Linux?

Aby to zrobić, musisz wrócić do ekranu statusu Magit i nacisnąć Zmiana + F. Następnie możesz nacisnąć P ponownie, aby pobrać z gałęzi Master pilota.

Funkcja ciągnięcia Emacs Magit 22

Scalanie drzew Git

Na koniec, jedną z najbardziej godnych uwagi funkcji Magita jest to, że pozwala również na łatwe łączenie drzew Git z poziomu Emacsa. Może to być szczególnie przydatne, jeśli próbujesz naprawić błąd w swoim kodzie i chcesz mieć szybki sposób na zaimplementowanie zmian z gałęzi eksperymentalnej.

Emacs Magit 23 Oddział przed mistrzem

Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że aby połączyć drzewo Git, musisz upewnić się, że gałęzie, które chcesz scalić, są obecnie czyste. Na przykład, jeśli chcę scalić moją gałąź 1 z gałęzią główną, muszę umieścić i zatwierdzić wszystkie zmiany między tymi dwoma gałęziami.

Emacs Magit 24 Przełączanie z powrotem na Master

Wiedząc o tym, połączenie gałęzi Git za pomocą Magit jest stosunkowo łatwe. Aby to zrobić, musisz nacisnąć klawisz kontrolny + Xnastępnie G aby przejść do ekranu statusu Magit. Stąd musisz nacisnąć M aby powiedzieć Magitowi, że chcesz połączyć drzewa Git.

Emacs Magit 25 Funkcja łączenia Git

Tam możesz nacisnąć M ponownie, aby rozpocząć proces łączenia. W tym momencie Magit poprosi Cię o gałąź, którą chcesz połączyć z głównym drzewem. W moim przypadku wpiszę „Branch-1”, aby konkretnie powiedzieć Magitowi, że chcę, aby ta gałąź połączyła się z drzewem Master.

Emacs Magit 26 Master połączony z Branch

Często Zadawane Pytania

Czy w Magit można cofnąć plik z poczekalni?

Tak! W Magit można usunąć plik z poczekalni. Podobnie jak w przypadku umieszczania pliku, musisz nacisnąć klawisz kontrolny + Xnastępnie G aby przejść do ekranu statusu Magit. Stamtąd możesz wybrać żądany plik i nacisnąć U by to wystawić.

Ponadto możesz również nacisnąć Zmiana + U na tym ekranie, aby usunąć wszystkie aktualnie umieszczone pliki w buforze Magit.

Czy Magit może tworzyć łatki do kodu podobne do git patch?

Tak! Możesz łatwo użyć Magit do tworzenia poprawek kodu z zatwierdzeń kodu. Aby to zrobić, musisz nacisnąć klawisz kontrolny + Xnastępnie G i naciśnij Zmiana + W. To powie Magitowi, że chcesz utworzyć lub zastosować poprawkę w tym repozytorium kodu.

Stąd musisz upewnić się, że jesteś w gałęzi, z której chcesz utworzyć łatkę. Tam musisz nacisnąć C dwa razy, aby utworzyć łatkę z ostatniego zatwierdzenia z tej gałęzi.

Czy można anulować funkcję Magit podczas jej działania?

Tak! Podobnie jak wszystkie funkcje Emacsa, możesz łatwo anulować dowolną akcję pod Magit, naciskając klawisz kontrolny + G. Obejmuje to wszystkie menu główne i dodatkowe w Magit, a także wszelkie monity, do których się wchodzi.

Co więcej, możesz również na siłę zatrzymać uruchomioną funkcję, naciskając klawisz kontrolny + G trzykrotnie. Może to być szczególnie przydatne, jeśli pracujesz na wolniejszym komputerze, a funkcja Magit spowalnia Twój komputer.

Kredyt obrazu: Unsplash

Czy ten artykuł jest przydatny?

Zapisz się do naszego newslettera!

Nasze najnowsze samouczki dostarczane prosto do Twojej skrzynki odbiorczej